Resultaat mét kostenbesparing

Na het vertrekken van een belangrijke manager kan het even lastig worden. Een van onze opdrachtgevers, een producent van kapitaalgoederen, kreeg hiermee te maken en dit zorgde voor een urgent probleem. De sfeer en de samenwerking op de afdeling werd onhoudbaar, ondanks dat de processen op de afdeling op orde waren. Tijd voor actie!

Resultaat en kostenbesparing


Door wisselingen binnen de directie hebben onderhuidse problemen onvoldoende aandacht gekregen. Samen met externe invloeden zorgde deze ontwikkelingen voor een crisissfeer en lage output. Wij zorgden voor een hooggekwalificeerde en slagvaardige interim-manager IT om de organisatie en samenwerking te verbeteren en optimaliseren. De interim-manager heeft ervoor gezorgd dat het internationale IT-programma duidelijke doelstellingen heeft gekregen en besparingen geïdentificeerd. De gestructureerde en vlotte implementatie heeft voor kostenbesparingen gezorgd en rust in de gehele IT-organisatie gebracht. Hierbij was het ontslag van enkele medewerkers was onontkoombaar.
 

Hoe is dit dan aangepakt?


Het bedrijf heeft gekozen voor de inzet van een hooggekwalificeerde en slagvaardige interim-manager IT via IDING. Dan sta je al 1-0 voor. Waar diegene vooral mee bezig is geweest?

  • Dagelijks leidinggeven aan infrastructuur-medewerkers en interne consultants van de afdeling IT;
  • Inventariseren van de organisatie van de afdeling, de processen, lopende projecten en mogelijke probleemgebieden. Met als prioriteit: Ten eerste het gedrag in kaart brengen van een van de medewerkers die als onmisbaar werd bestempeld. Ten tweede de externe invloeden kanaliseren en beheersen;
  • Samen met de afdeling en CIO door middel van interviews en workshops alle probleemgebieden in kaart brengen en hier een plan van aanpak voor opstellen;
  • In samenwerking met de CIO een internationaal IT-verbeteringsprogramma opstellen;
  • De CIO ondersteunen met de implementatie van het IT investerings- en verbeteringsplan;
  • Tot slot heeft de interim-manager na intensief overleg met de directie en counselor van IDING maatregelen genomen binnen de afdeling. De continuïteit van de systemen en processen is gewaarborgd en er hebben zich geen verstoringen voorgedaan.


De inzet van zo’n interim kost toch bakken met geld? Jazeker, goed werk mag wat kosten. Maar, de resultaten zijn nog veel waardevoller. Daar zorgen wij wel voor. Kortom: een goed doordachte aanpak met een uitmuntend resultaat én uiteindelijke kostenbesparing door de inzet van een gekwalificeerde interim-manager via IDING. Heeft u een soortgelijke situatie die vraagt om een vaardige en vlotte aanpak? Neem contact met ons op nu het nog aan te pakken is.

« Back to overview